Skip to content
Menu

KONSEP

Pembelajaran dan Kehidupan Lestari

Konsep

Konsep pembelajaran lestari berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dirangka oleh para sarjana seperti Walter Leal Filho et al. (2018) dan John Stuart et al. (2016). Ini merujuk kepada pembelajaran proaktif atas pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada secara berterusan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkesan walaupun perubahan berlaku dalam pelbagai keadaan. Dalam persekitaran yang cabar ini, kami perlu memberi tumpuan pada tindakan refleksi kritis untuk meningkatkan diri sendiri supaya memiliki kehidupan yang berkualiti. Kehidupan lestari berfokus untuk mencapai kesejahteraan yang merangkumi kepuasan hidup, kebahagian dan makna hidup.

Pemaju Ekosistem Perniagaan Lestari

Konsep

Eco Sentido bertujuan untuk membentuk sistem pembelajaran dan kehidupan yang lestari di dalam Asia. Kami merupakan pembekal penyelesaian eko bersepadu. Kami akan menyokong pelanggan dengan intervensi dalam peralihan multidisiplin dan eko yang dirangka untuk menggalakkan perubahan sosial yang lebih luas. Mengikuti ESG untuk mencapai ekosistem perniagaan yang mampan.

Deria Lestari

Konsep

Deria lestari merujuk kepada perkembangan kesedaran dalam membentuk ekonomi, sosial dan alam sekitar dengan inovasi untuk meningkatkan produktiviti, tindakan dan impak.

Eco Sentido menyediakan penyelesaian atas multidisiplin dan industri hijau, termasuklah khidmat nasihat, latihan, eco-inovasi dan sebagainya dengan menggabungkan konsep eco ke dalam ekosistem. Rakan kongsi industri dalam ekosistem ini dapat mencapai hasil perniagaan yang optimal dengan kos yang lebih rendah, sambil mencipta impak persekitaran yang positif dan mencapai Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs).

Konsep

KENALAN

+603 8942 9858

EMAIL

info@ecosense.com.my

ECO SENTIDO SDN BHD 

No. 54, Jalan PBS 14/4,
Taman Perindustrian Bukit Serdang 43300 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia

Konsep

CONTACT

+603 8942 9858

EMAIL

info@ecosense.com.my

ECO SENTIDO SDN BHD 

No. 54, Jalan PBS 14/4,
Taman Perindustrian Bukit Serdang 43300 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia

Malcare WordPress Security